Miejsce, do którego swoje kroki powinieneś skierować w pierwszej kolejności. Znajdują się tutaj wszystkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania forum. Mamy nadzieje, że ułatwią one Tobie odnalezienie się w nowym miejscu oraz pomogą w procesie tworzenia postaci.

Regulamin

Burlington

Jestem Legendą• 999 pkt

Post autor: Burlington »

Regulamin- Dura lex, sed lex -

Postanowienia ogólne

1. Burlington, to forum typu second-life, stworzone z myślą o zapewnieniu miejsca służącego do dobrej zabawy i pozwalającego na przyjemne spędzenie wolnego czasu. Rejestrując się na nim, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad wynikających z netykiety.
2. Uprasza się, aby wszelkie prywatne spory rozwiązywać poza forum. Wobec użytkowników zachowujących się w sposób nieodpowiedni (niezgodny z zasadami netykiety), będą wyciągane stosowne konsekwencje.
3. Zabrania się propagowania na forum treści nazistowskich, rasistowskich, faszystowskich, homofobicznych, ksenofobicznych itp. w treściach dostępnych dla każdego użytkownika.
4. Administracja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania forum. O wszelkich napotkanych problemach oraz błędach, należy informować poprzez wysłanie wiadomości na konto Burlington lub w temacie służącym do kontaktu z administracją.
5. Regulaminy dotyczące rezerwacji oraz nieobecności, zamieszczone są w odpowiednich tematach i stanowią integralną część regulaminu głównego. Zasady dotyczące dezaktywacji oraz aktywacji kont znaleźć można poniżej, w niniejszym regulaminie.
6. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie, każdorazowo będą omawiane przez opiekunów forum. Informacje dotyczące podjętych decyzji, zostaną zamieszczone w temacie z ogłoszeniami administracyjnymi.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do aktualizacji regulaminu. O wszelkich wprowadzonych zmianach użytkownicy będą informowani poprzez temat z ogłoszeniami administracyjnymi.

Konta i multikonta

1. Login powinien się składać z imienia oraz nazwiska postaci.
2. Na forum dopuszczamy możliwość powielania imion postaci. W przypadku nazwisk, dopuszcza się ich powielanie jedynie w przypadku odgrywania członków jednej rodziny.
3. Zabrania się odtwarzania na forum sławnych postaci, postaci historycznych, pochodzących z książek, filmów lub gier itp.
4. Aby konto zostało uznane za aktywne, należy uzyskać akceptację stworzonej dla niego karty postaci. W tym celu:
a. dokonaj rezerwacji wizerunku i miejsca pracy;
b. uzupełnij wszystkie pola profilowe oraz wgraj awatar postaci;
c. stwórz temat z wypełnioną kartą postaci;
d. podbij temat z wypełnioną kartą postaci kolejnym postem.
5. Od momentu podbicia, karta postaci powinna zostać sprawdzona przez administrację forum maksymalnie w przeciągu 24 godzin. O wszelkich poprawkach, które należy nanieść, użytkownik będzie informowany poprzez prywatną wiadomość wysłaną z konta Burlington.
6. Na wniesienie poprawek do karty postaci użytkownik ma 72 godziny od momentu otrzymania wiadomości, zawierającej uwagi od administracji. Po upływie wskazanego w regulaminie czasu, karta postaci może zostać przeniesiona do archiwum (dotyczy kart częściowo wypełnionych) lub skasowana.
7. Jako wizerunek postaci, rozumiemy grafikę o wymiarach 200x320 pikseli, przedstawiającą osobę realną - znaną z imienia oraz nazwiska, ewentualnie pseudonimu.
8. Wizerunki występujące na forum nie mogą się powtarzać, przy czym:
a. administracja zezwala na tworzenie bliźniaczych postaci, posługujących się tym samym wizerunkiem;
b. użytkownik jest zobowiązany poinformować administrację o tworzeniu każdej bliźniaczej postaci, a sam fakt posiadania bliźniaka/bliźniaczki powinien być ujęty w Karcie Postaci.
10. Administracja zezwala na jednorazową zmianę wizerunku postaci w okresie 3 miesięcy. Aby to zrobić, należy zarezerwować nowy wizerunek według odpowiedniego kodu, podanego w regulaminie rezerwacji oraz złożyć zamówienie w dziale zamówień.
11. Każdy użytkownik forum na starcie może posiadać maksymalnie 4, aktywne multikonta. Aby móc utworzyć kolejne należy:
a. 5 konto: minimum 30 postów na wszystkich, aktywnych kontach
b. 6 konto: minimum 40 postów na wszystkich, aktywnych kontach
c. 7 konto: minimum 50 postów na wszystkich, aktywnych kontach
12. Administracja może odmówić użytkownikowi akceptacji kolejnej postaci w przypadku zauważenia nagminnego porzucania kont lub ich zaniedbywania.
13. Wszelkie konta, które nie zostały zaakceptowane przez administrację, mogą zostać skasowane po upływie minimum 2 tygodni od daty ich rejestracji na forum.

Rozgrywka fabularna

1. Rozgrywkę fabularną mogą prowadzić jedynie użytkownicy forum posiadający zaakceptowaną kartę postaci.
2. Od momentu uzyskania akceptacji karty postaci, użytkownik forum ma 3 dni na rozpoczęcie rozgrywki fabularnej, licząc do godziny 23:59 ostatniego dnia. Po przekroczeniu tego czasu, konto zostanie przeniesione do nieaktywnych, a zajmowany wizerunek wróci do obiegu.
3. Odstęp pomiędzy kolejnymi postami fabularnymi może wynosić maksymalnie 10 dni, licząc do godziny 23:59 ostatniego dnia. Po upływie tego czasu, konto zostanie przeniesione do nieaktywnych, a zajmowany wizerunek wróci do obiegu.
4. Na forum zezwala się na zamieszczanie treści przeznaczonych dla osób dorosłych wyłącznie w tematach prywatnych (autorstwa gracza), przy ich odpowiednim oznaczeniu (18+ lub znacznik hide).
5. Na forum dozwolona jest multilokacja, przy czym prosimy, aby oznaczać kolejność rozgrywek za pomocą numeru, ewentualnie poprzez wpisanie ich w sposób chronologiczny do kalendarza.
6. Użytkownik może dołączyć do rozgrywki prowadzonej przez dwoje lub więcej innych użytkowników, po wcześniejszym skonsultowaniu tego z graczami biorącymi w niej udział.
7. Mistrz Gry może dołączyć do prowadzonej rozgrywki w przypadku, gdy któraś z postaci biorących w niej udział nie wykluczyła tego w Karcie Postaci lub złożyła prośbę o interwencje.
8. O zakończeniu rozgrywki prowadzonej w danym temacie, należy informować poprzez zamieszczenie stosownej informacji na końcu ostatniego postu.
9. Dozwolone jest rozpoczęcie nowej rozgrywki w zajętej lokacji, jeśli od ostatniego posta minęło co najmniej 10 dni, bądź jedna z postaci jest nieaktywna. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedna z postaci biorących udział w rozgrywce jest na nieobecności.
10. Na forum niedopuszczalne jest blokowanie wizerunków, o którym mówimy w przypadku, kiedy posty fabularne są dodawane regularnie, co 10 dni (o regularności mówimy, kiedy ma to miejsce minimum 3 razy pod rząd).
11. Administracja ma prawo do uznania za nieaktywne wszystkich kont, na których doszło do blokowania wizerunku.

Aktywacja i dezaktywacja

1. Administracja będzie poddawać dezaktywacji konta nieaktywne oraz zgłoszone do dezaktywacji w temacie z zamówieniami.
2. Karta Postaci dezaktywowanego konta oraz tematy osobiste (w przypadku wypełnionych kodów), zostaną przeniesione do forumowego archiwum.
3. Wizerunek, którym posługiwała się dezaktywowana postać wraca do obiegu po upływie godziny od momentu jej dezaktywacji.
4. Administracja umożliwia ponowną aktywację konta, które zostało przeniesione do grupy nieaktywnych. W tym celu należy zarezerwować wizerunek postaci, napisać fabularny post oraz złożyć zamówienie w odpowiednim temacie.
5. Przed ponowną aktywacją konta może zajść konieczność wprowadzenia zmian w karcie postaci. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, użytkownik ma 72 godziny na dokonanie wszelkich niezbędnych zmian.
6. W przypadku chęci ponownego aktywowania postaci posługującej się wizerunkiem zajętym przez innego użytkownika, należy uprzednio dokonać rezerwacji innego wolnego wizerunku i zgłosić odpowiednie zmiany przy wypełnianiu kodzie zamówienia.
7. Administracja ma prawo odmówić ponownej aktywacji postaci w przypadku, jeśli regularnie trafia ona do grona kont nieaktywnych.

Zablokowany

Wróć do „Dział Organizacyjny”